Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Zasiłek szkolny

Czcionka:

ZASIŁEK SZKOLNY 2017/2018r.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

  1. śmierć rodzica lub dziecka wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
  2. kradzież w mieszkaniu ucznia,
  3. pożar lub zalanie mieszkania,
  4. klęska żywiołowa (susza powódź),
  5. ciężka choroba członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,
  6. wypadek komunikacyjny

 

WNIOSEK

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.