Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

SENIOR - WIGOR

Czcionka:

W Naszym Dziennym Domu Opieki "Senior-WIGOR" dzieje się sporo.

Serdecznie Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii 2017
________________________________________________________________________________________
 

Nabór uczestników do Dziennego Domu Opieki "Senior-WIGOR" zakończony.
Aktualnie oczekuje na miejsce 3 osoby.
Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 515 435 471
u koordynatora p. Grażyny Dylewskiej.

_______________________________________________________________________________

 

Nabór uczestników do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Wołominie

 

Jeżeli jesteś osobą w wieku 60+ nieaktywną zawodowo, jesteś mieszkańcem gminy Wołomin, pragniesz żyć w sposób twórczy
i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu "SENIOR-WIGOR" w Wołominie - placówki wsparcia dziennego, posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie
i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

 

 

Dzienny Dom "Senior-WIGOR" zapewniał będzie 9-cio godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.
tel.: 515 435 471

 

 

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” to:

- szeroko pojęta aktywizacja, w tym oferta prozdrowotna obejmująca usługi w zakresie aktywności ruchowej, fizjoterapii;
- realizacja potrzeb Uczestników w aspekcie kulturalnym, rekreacyjnym i towarzyskim;
- możliwość korzystania z  telewizji, prasy, biblioteki oraz komputera i internetu;
- gorący posiłek;
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych.

 

 

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior-WIGOR” będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określa Uchwała Nr XXVIII.132.2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Wołominie.

 

 

PLANOWANY TERMIN OTWARCIA DZIENNEGO DOMU „SENIOR-WIGOR” – 22 GRUDNIA 2016 R.
Dom przeznaczony jest dla 15 osób.

 

 

 

Wniosek o skierowanie do Dziennego Domu “Senior-WIGOR” można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie
Al. Armii Krajowej 34
, w godzinach pracy Ośrodka, oraz na stronie internetowej www.ops.wolomin.pl

Wnioski należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Al. Armii Krajowej 34 od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Ośrodka.

 

PROCES REKRUTACJI TRWA DO DNIA 15 GRUDNIA 2016 R.
Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu:
515 435 471 Starszy Specjalista Pracy Socjalnej - koordynator - Grażyna Dylewska
bądź adresem poczty e-mail: senior-wolomin-wwl@wp.pl
 

 

Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020