Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

„WIGOR++" Ruszył nowy program wsparcia finansowany z EFS

Utworzono dnia 11.12.2018
Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

w okresie  01.01.2019 – 31.12.2020

 

realizuje projekt pt. „Wigor ++”, nr projektu RPMA.09.02.01-14-a671/18,

 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie

wykluczeniu społecznemu,

Poddziałanie 9.2.1  Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE - "PROJEKT EFS - WIGOR++"