Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

„RODZINA OSTOJĄ" Ruszył nowy program wsparcia dla wołomińskich rodzin

Utworzono dnia 07.11.2018
Czcionka:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie
w okresie 01.11.2018 – 31.10.2019

realizuje projekt pt. „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin”,
nr projektu RPMA.09.01.00-14-a500/18,


współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie
wykluczeniu społecznemu.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE "PROJEKT EFS - RODZINA OSTOJĄ"