Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

III Spotkanie Międzypokoleniowe „Połączyła Nas Historia na 100 - lecie Wołomina”

Utworzono dnia 02.05.2019
Czcionka:

III Spotkanie  Międzypokoleniowe  „Połączyła Nas Historia na 100 - lecie Wołomina”.

 

W dniu 30 kwietnia 2019 roku w Fabryczce – Powiatowym Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przy ul. Orwida 20 z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy współpracy ze Związkiem Inwalidów Wojennych RP oraz I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie odbyło się III spotkanie międzypokoleniowe „Połączyła Nas Historia na 100 – lecie Wołomina” pod patronatem Burmistrza Wołomina.

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Związku Inwalidów Wojennych RP i Pocztu Flagowego oraz podniesieniem Flagi Państwowej i odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Spotkaniem tym uczciliśmy 100 lecie powstania i działalności Związku Inwalidów Wojennych RP  oraz nadanie przed 100 laty praw miejskich naszemu miastu. Podziękowaliśmy organizacjom kombatancko – emeryckim współpracującym  z tyt. OPS, szkole mundurowej PUL w Wołominie za to, że tak czynnie i licznie uczestniczą w uroczystościach patriotycznych organizowanych na terenie naszego Miasta. Uczniowie od kilku lat asystują przy pocztach sztandarowych, służą pomocą przy składaniu wiązanek i wieńców, odczytują Apele Pamięci. W ramach podtrzymywania relacji  międzypokoleniowych zarówno Związki Kombatanckie jak i społeczność szkolna PUL  zapraszają się na organizowane przez siebie spotkania i uroczystości.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pani Burmistrz Elżbieta Radwan, Pani Dyrektor I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej Agnieszka Kaczyńska wraz z kadrą pedagogiczną i uczniami. Przedstawiciele Wołomińskiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, Pan Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie młodszy brygadier Andrzej Wysocki. Licznie przybyli także przedstawiciele: Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków Koło Wołomin, Klubu Seniora „Słoneczna”, Osiedlowego Klubu Seniora „TRAMP”, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 1, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 2, Ligi Kobiet Wołomin, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Wołomin, a także uczestnicy i kadra Dziennego Domu Opieki „Senior +” w Wołominie  działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej.

W imieniu Związku Inwalidów Wojennych RP głos zabrała Pani Przewodnicząca Oddziału Wanda Pietrzak, która przybliżyła zebranym 100 letnią historię Związku. Następnie wyświetlony został film o Związku Inwalidów Wojennych RP  zrealizowany przez I LO PUL w Wołominie. Zebrani na uroczystości obejrzeli także prezentacje zdjęć z uroczystości patriotycznych, w których brały udział Związki Kombatancko – Emeryckie oraz asystująca młodzież.

Pani Burmistrz Elżbieta Radwan wraz z Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Danutą Graszka wręczyły przedstawicielom Związków Kombatanckich i Emeryckich współpracujących z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wołominie, podziękowania za godne  reprezentowanie społeczności seniorów w uroczystościach patriotycznych na terenie naszego miasta w roku 2018.

Na ręce Pani Dyrektor Agnieszki Kaczyńskiej i całego Grona Pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego PUL w Wołominie im. 111 Eskadry Myśliwskiej, wręczyliśmy podziękowania za wzorową pomoc podczas uroczystości patriotycznych organizowanych na terenie naszego miasta oraz wzorową postawę pedagogiczną i aktywność społeczności szkolnej wyjątkowo zapisującej się w życiu lokalnym Gminy Wołomin. Doceniliśmy zaangażowanie podczas wszelkich wydarzeń, życzyliśmy dynamicznego rozwoju, realizacji zamierzeń edukacyjnych i osobistych. Pani Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Elżbieta Piątek w geście podziękowania wręczyła Pani Dyrektor szkoły mundurowej kwiaty.

Niezmiernie miło było nam wyróżnić i nagrodzić 32 uczniów najbardziej zaangażowanych w pomoc kombatantom przy pocztach sztandarowych Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Sybiraków Koło Wołomin. Życzyliśmy radości, osobistego rozwoju, optymizmu i poczucia wpływu na zmieniający się świat. Podziękowaliśmy za bezinteresowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy uśmiech podarowany naszym seniorom.

Podczas oficjalnego spotkania głos zabrała Pani Burmistrz Elżbieta Radwan, Pani Dyrektor I LO PUL w Wołominie Agnieszka Kaczyńska, Pan Leon Niegowski ze Związku Inwalidów Wojennych RP, Pani Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła Nr 2 Celina Subda.

Miłym akcentem odnoszącym się do 100 lecia nadania praw miejskich naszemu miastu był zaprezentowany przez młodzieży I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie program artystyczny pod pt.”100 lecie Wołomina w wierszu i piosence” pod kierunkiem Pani profesor Marii Milewskiej.

Ostatnim punktem spotkania było wspólne oglądanie ekspozycji zdjęć z uroczystości, które odbyły się w 2018 roku oraz integracja przy poczęstunku.

Połączyła Nas Historia na 100 - lecie Wołomina

Utworzono dnia 02.05.2019, 13:25