Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Akcja społeczna „Rodzina Bez Przemocy Dodaje Mocy”

Utworzono dnia 29.05.2018
Czcionka:

„Rodzina Bez Przemocy Dodaje Mocy”

 

W dniu 26.05.2018 r. w trakcie XVIII Gminnej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie prowadził akcje społeczną pod hasłem „Rodzina Bez Przemocy Dodaje Mocy”.

Przedstawiciele Pomocy Społecznej, Policji oraz Ochrony Zdrowia udzielali profesjonalnych porad z zakresu zjawiska przemocy w rodzinie, a także innych dziedzin, którymi interesowali się uczestnicy wydarzenia. Każdy mógł uzyskać ulotkę zawierającą dane adresowe instytucji pomocowych działających na terenie gminy i powiatu wołomińskiego, materiały dydaktyczne dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie, wzór zaświadczenia lekarskiego wydawanego bezpłatnie przez wszystkie placówki medyczne.

Akcja ta cieszyła się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Charakter edukacyjny wydarzenia pomógł mieszkańcom zapoznać się z zagadnieniami prawnymi z zakresu zjawiska przemocy oraz podnieść świadomość społeczną w sytuacji dostrzeżenia niepokojących sygnałów.

Akcja społeczna pod hasłem „Rodzina Bez Przemocy Dodaje Mocy” stanowczo pokazuje jak ważne jest propagowanie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie społeczności lokalnej. Kontynuowanie podobnych przedsięwzięć z pewnością pomoże każdemu mieszkańcowi w odpowiedni sposób zareagować w sytuacji zagrożenia przemocą.    

Rodzina Bez Przemocy Dodaje Mocy

Utworzono dnia 29.05.2018, 14:50