Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

4 października odbyła się Konferencja Budowanie Sieci Wspierającej Rodziny - Chrońmy Dzieci

Utworzono dnia 08.10.2018
Czcionka:

    W dniu 04.10.2018 r. pod  Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz pod Patronatem Burmistrza Wołomina Elżbiety Radwan odbyła się II Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy „Budowanie sieci wspierającej rodziny – Chrońmy dzieci”. Patronem medialnym tego wydarzenia zostało Radio Fama.  Organizatorami byli:

    Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wołominie oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce. Współorganizatorami byli Starosta Wołomiński i Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Konferencja adresowana  była do przedstawicieli instytucji, które pracują z dziećmi (pedagogów, wychowawców szkół i przedszkoli, pracowników ochrony zdrowia, asystentów rodziny, pracowników socjalnych, psychologów, pedagogów nie tylko zatrudnionych w szkołach, ale pracujących w NGO, Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych), funkcjonariuszy Policji oraz kuratorów sądowych.

    Na Konferencję przybyli Starosta Wołomiński Pan Kazimierz Rakowski, Sekretarz Gminy Wołomin Pani Małgorzata Izdebska, Komendant Powiatowy Policji w Wołominie Pan Marek Ujazda, Prezes Sądu Rejonowego w Wołominie Pan Mariusz Matusik,  Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Pan Tomasz Kryński radni i przedstawiciele Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Wołomińskiego, Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni z Ośrodków Pomocy Społecznej, Przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu wołomińskiego, funkcjonariusze Policji, Pedagodzy i Psycholodzy. Obecność przedstawicieli tylu instytucji pokazała, że bezpieczeństwo dzieci jest bardzo ważnym tematem i wymaga ścisłej współpracy wielu różnych instytucji. Wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, a także pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce swoim zaangażowaniem rozpowszechnili informację o Konferencji „Budowanie Sieci Wspierającej Rodziny – Chrońmy Dzieci”. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Pani Danuta Graszka  oraz Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej skutecznie motywowała i inspirowała swoich pracowników do podejmowania wyzwań jakie niosła organizacja tego przedsięwzięcia.

    W Międzynarodowy Dzień bez Przemocy tj. dnia 02.10.2018 r. odbyła się audycja w Radiu Fama promująca te wydarzenie. Dzięki współpracy z Panią Marią Wytrykowską oraz  wolontariuszami z Młodzieżowego Klubu Wolontariatu „Na Przekór” działającego przy Zespole Szkół nr 3 im. Jana Pawła II w Wołominie przygotowanie do zgromadzenia przebiegło sprawnie i efektywnie.

    Przed rozpoczęciem Konferencji został odczytany list od Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka, który w ciepłych słowach wyraził swoją aprobatę dla organizacji tego typu przedsięwzięć. Konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia bez Przemocy – „Budowanie sieci wspierającej rodziny - Chrońmy Dzieci” otworzył Starosta Wołomiński Pan Kazimierz Rakowski oraz w imieniu Pani Burmistrz Elżbiety Radwan -  Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Izdebska. Serdecznie powitali przybyłych gości, a także zwrócili uwagę jak bardzo ważna jest współpraca różnych instytucji, by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. W trakcie Konferencji poruszane były tematy bezpieczeństwa dziecka w rodzinie, które przybliżył Pan Marek Mudant specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce. Pracą asystenta rodziny oraz jego zadania,  przedstawiła Pani Grażyna Mikulska, koordynator pracy asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołominie. Następnym tematem poruszonym na Konferencji była rola i zadania Policji w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dzieciom, które zostały przedstawione przez Panią Wiolettę Zychnowską, Eksperta ds. Prewencji Kryminalnej Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. Pani Beata Michalik pedagog z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Wołominie zaprezentowała ofertę tej placówki skierowanej do rodzin. Gościem specjalnym była Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska, która w swoim wystąpieniu poruszyła takie tematy jak:

- znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły,

- nowe zagrożenia, zasady odpowiedzialności nieletnich, zachowania,

- na które mamy obowiązek reagować w ramach procedury „Niebieskie Karty,

- nowe formy przemocy wobec dziecka, rodzice a szkoła,

- mediacja w sprawach nieletnich i mediacja rówieśnicza.

    Po wystąpieniach prelegentów odbyło się forum dyskusyjne, na którym każdy z uczestników mógł wyrazić swoją opinię oraz uzyskać informację na temat nurtujących kwestii. Przedstawiciel Starostwa Wołomińskiego -  Pan Krzysztof Mikulski zobowiązał się do zorganizowania spotkania przedstawicieli Zespołów Interdyscyplinarnych z naszego powiatu z Prezesem Sądu Rejonowego. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska znalazła czas dla wszystkich zainteresowanych, aby odpowiedzieć na nurtujące ich pytania i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Każdy z prelegentów otrzymał upominki w postaci gadżetów od Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Wołomińskiego. 

    Konferencja „Budowanie Sieci Wspierającej Rodziny – Chrońmy Dzieci” pokazała jak bardzo ważne są spotkania specjalistów z różnych instytucji, by mogli wymieniać doświadczenia, wiedzę, dzielić się dobrymi praktykami omawiać trudne przypadki z jakimi spotykają się w swojej pracy. Dzięki takim inicjatywom pracę z dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa można uczynić bardziej skutecznymi.

Budowanie Sieci Wspierającej Rodziny - Chrońmy Dzieci

Utworzono dnia 08.10.2018, 12:54