Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Wysokość dodatku

Czcionka:

1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami , przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  • 15% dochodów gosp. domowego - w gosp. jednoosobowym,
  • 12% dochodów gosp. domowego - w gosp. 2-4 osobowym,
  • 10% dochodów gosp. domowego - w gosp.5 -osobowym i większym.

2. Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów (czyli: 175% i 125%) wówczas dla celów obliczania przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  • 20% dochodów gosp. domowego - w gosp. jednoosobowym,
  • 15% dochodów gosp. domowego - w gosp.2-4 osobowym,
  • 12% dochodów gosp. domowego - w gosp. 5-osobowym i większym.

3. Wysokość dodatku mieszkaniowego, nie może przekraczać 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.

4. Rada gminy, w drodze uchwały, może podwyższyć lub obniżyć, nie więcej niż o 20 punktów procentowych, wysokość wskaźników procentowych (zgodnie z Uchwałą Nr XIV-264/2003 Rady Miejskiej w Wołominie z dn. 18.XII. 2003r. wskaźnik procentowy ponoszonych wydatków wynosi 50%).