Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

DODATKI MIESZKANIOWE

Czcionka:

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i nie są w stanie pokryć kosztów związanych z utrzymaniem mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Istnieje jednak możliwość dalszego korzystania z dodatku, aby więc zachowana została ciągłość świadczenia w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji należy ponownie złożyć wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, w sytuacji gdy:

  • przekroczona jest dopuszczalna powierzchnia użytkowa w stosunku do ilości stale zamieszkujących osób;
  • jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2 % kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydawania decyzji;
  • jeżeli procentowy udział przypadający na wnioskodawcę w ponoszonych kosztach jest wyższy od udokumentowanych wydatków na mieszkanie.