Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie

AKTY PRAWNE

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 114).

Utworzono dnia 11.01.2016, 10:33

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 114).

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 930).

Utworzono dnia 29.07.2016, 09:57

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn. zmianami).

Utworzono dnia 29.10.2014, 12:18

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7).

Utworzono dnia 29.10.2014, 12:20

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zmianami).

Utworzono dnia 29.10.2014, 12:21

Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2259).

Utworzono dnia 29.10.2014, 12:22

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2005r. Nr 210 poz. 1745).

Utworzono dnia 29.10.2014, 13:03

Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zmianami).

Utworzono dnia 29.10.2014, 13:03

Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami);

Utworzono dnia 29.10.2014, 13:04

Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowch (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zmianami).

Utworzono dnia 29.10.2014, 13:04

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Utworzono dnia 29.10.2014, 13:09